Vinnige Skakels

Baan Offisier Opleiding

BAANOFFISIER KURSUS

1) Doel van die kursus – Om Baanoffisiere te kwalifiseer vir diens in die tak tydens skietoefening.

2) Tydsduur – Ongeveer 4 uur oriëntasie klastyd asook ‘n teoretiese toets wat daarna afgelê moet word, met ‘n slaagsyfer van 70% (word saam met die Toegewyde Sportskut kursus aangebied). Daar word 3 skiet dae as baanbeampte diens gedoen, waar waarneming gedoen word, daarna kan die baanbeampte as baanoffisier diens doen.

3) Kursusgangers van 18 jaar en ouer met die behoefte om as Baanbeampte / Baanoffisier te kwalifiseer kan deelneem aan hierdie program.

4) Kursus inhoud – die volgende word gedek:

- Wetgewing

- Baanoffisiertake en verantwoordelikhede

- Baanbeampte take en verantwoordelikhede

- Prosedure by die hantering van ‘n besering

- Hulpmiddels en toerusting

- Voorbereiding en opruiming

- Voorgestelde skietreëls

- SAJWV skietoefeninge

- SAJWV georganiseerde skietkompetisies

- Skietbaanakkreditasie

- SANS 10353

5) Handleidings sal tydens die kursus voorsien word as lid nie ‘n Toegewyde Sportskut is nie.

6) Lid moet ten minste 3 dienste per jaar te doen, as Baanbeampte / Baanoffisier om sy/haar kwalifikasie te behou.En ten minste 9 dienste in n 3 jaar tydperk.

7) Administrasie van kursus:

a) Koste van bywoning is R250.00 (as lid nie ‘n Toegewyde Spotrskut is nie) en R200.00 vir registrasie en sluit die volgende in:

     - Handleiding

     - Registrasie as Baanbeampte / Baanoffisier by SAJWV in

     - Aflê van teoretiese toets

     - Sertifikaat

b) Benodig ‘n afskrif van lid se ID dokment vir registrasie

c) Lede moet die nodige skryf behoeftes saambring soos: pen.

Soek